UBKT Trung ương

Đề cử mới nhất về nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương

de-cu-nhan-su-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-ubkt-trung-uong

Đồng thời, Trung ương cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ