tư vấn luật mới nhất

Biết Kiện ai bồi thường thiệt hại khi quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng,

Thời điểm thực phẩm chức năng loạn bạn phải làm gì

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ Luật Quảng cáo thì người tiếp nhận quảng cáo được quyền thông