tư pháp việt nam

Cùng nhau tìm đọc Khung cửa Tư pháp tập 4 của TS.LS Phan Trung Hoài

img_4926

Với 54 câu chuyện là những cảm nhận, suy tư được gắn liền với những nhân vật, sự kiện, địa danh cụ thể, Đối diện