trường phái án lệ thế giời

Các trường phái án lệ trên thế giới và ở Việt Nam ra sao

images673804_an_le

Có thể nói, trong chừng mực nào đó, pháp luật Việt Nam mang truyền thống pháp luật Châu Âu lục địa, hay còn gọi là