tìm hiểu luật

Nghiêm trị Hai vụ tham ô lớn 2 năm Dần giữa thế kỷ XIX – XX

hinh-2-47a19_ctue

Pháp Ty đã nhận được nhiều đơn nhưng lại “ngâm cứu bỏ qua”, không cứu xét. Tuy nhiên, về phía vua Tự Đức lại tin

Thầy kiện trong vụ án Trê, Cóc có bí ẩn gì

Truyện_Trê_Cóc_-tranhDongHo

Học giả Đào Duy Anh, trong Việt Nam văn hóa sử cương có nhận xét:“Nhà lập pháp thời quân chủ dụng tâm làm cho dân