tham ô

Nghiêm trị Hai vụ tham ô lớn 2 năm Dần giữa thế kỷ XIX – XX

hinh-2-47a19_ctue

Pháp Ty đã nhận được nhiều đơn nhưng lại “ngâm cứu bỏ qua”, không cứu xét. Tuy nhiên, về phía vua Tự Đức lại tin