Quyền con người

Đi tìm lời giải mã mối quan hệ giữa quyền con người và hương ước Việt Nam

261-410x273

Kể từ khi con người hiện đại xuất hiện, các tôn giáo lần lượt ra đời, từ Phật giáo (Thế kỷ VI TCN), Ki tô