quan chức biến mất

Kim Jong Un trở lại, sáu quan chức biến mất

20141023151848-kim-jong-un

Ông Kim đã xuất hiện trở lại trong các chuyến thăm tới cơ sở quân sự và xây dựng. Đây được cho là một nỗ