phân chia tài sản

Người thừa kế chết trước người lập di chúc, di sản phân chia làm sao

tu-van-luat-di-chuc-1415331419747

Như vậy, toàn bộ di sản của ông bạn để lại được xác định là không có di chúc nên sẽ được chia theo pháp