Nguyễn Phú Trọng

Nghe chuyện chạy chức xót cả ruột đó là phát biểu của thủ tướng

20150129141541-anh1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hội nghị hãy thảo luận để khẳng định sòng phẳng, rõ ràng, nếu có thì ta rút kinh nghiệm,