Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông

Cùng tìm hiểu về Luật sư trong vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông

d685a

Tới nửa đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã hoàn thành bước đầu một số công tác ở các nước (Xiêm, Malaysia, Indonesia, Singapore…). Sau