ngành tư pháp 2017

Những bài học còn mới cho ngành tư pháp và Vụ án Tạ Đình Đề

1434394601-ta_dinh_de_yhip

Trong vụ án thứ nhất, Tạ Đình Đề phạm vào tội cố ý làm trái. Tại cơ quan điều tra, định kiến trong khi điều