Luật sư Lê Thúc Anh

Đại hội đại biểu Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI bế mạc thành công

hcm1

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI (2008-2013) nêu rõ: Đoàn luật sư TP. HCM được thành lập từ năm 1989. Hiện nay Đoàn có

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội kỷ niệm 30 năm thành lập

img_6156

Diễn văn kỷ niệm do Luật sư Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội