luật sư giỏi nhất

Quyết định xóa tên một luật sư do vi phạm đạo đức nghề nghiệp

img_5777

Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ, Lãnh đạo LĐLSVN; Báo cáo tổng kết công tác tài chính nhiệm kỳ I và phương hướng tài

Tạp chí Luật sư Việt Nam – một năm hoạt động

02-2

“Để Tạp chí Luật sư Việt Nam ra đời và đi vào hoạt động, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nỗ lực rất lớn