luật sư

Cùng tìm hiểu về Luật sư trong vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông

d685a

Tới nửa đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã hoàn thành bước đầu một số công tác ở các nước (Xiêm, Malaysia, Indonesia, Singapore…). Sau

Định nghĩa tranh chấp kinh doanh thương mại như thế nào

58_ hop dong kinh doanh thuong mai

Hoạt động kinh doanh, thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu