lãnh đạo về hòa bình

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được vinh danh Lãnh đạo vì hòa bình

20151210210328-thu

Diễn đàn toàn cầu Boston sẽ công bố các giải thưởng này vào đúng Ngày an ninh mạng toàn cầu, 12/12 tới đây, vào đúng