làm việc tại tokyo

Bút ký hay và chi tiết tại Tokyo

img_1458

Người dân Tokyo thường xuyên đi bộ, buổi sáng đi bộ đến trạm tàu điện ngầm, buổi trưa đi bộ từ nơi làm việc đến