Kỹ thuật pháp lý

Kỹ thuật pháp lý được áp dụng ở Việt Nam từ lâu đời như thế nào

AN-LE

Bàn về lịch sử xa xưa thì ngày nay chúng ta chỉ có thể khẳng định tới thế kỷ XV đầu nhà Lê. Bởi vì