đưa tin dân sự

Truy đến cùng người đưa Công Lý lên bìa sách luật

20141119074327-untitled-2

Cùng một lúc chúng tôi đình chỉ phát hành trên toàn quốc 2 cuốn này, yêu cầu nhà xuất bản có biện pháp thu hồi