di chúc

Giải mã Di chúc Hồ Chí Minh và đi tìm những bí ẩn

20140824154307-anh4

Theo thông báo trên, “Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, ngày Quốc khánh của nước ta nên

Người thừa kế chết trước người lập di chúc, di sản phân chia làm sao

tu-van-luat-di-chuc-1415331419747

Như vậy, toàn bộ di sản của ông bạn để lại được xác định là không có di chúc nên sẽ được chia theo pháp