Quyết định xóa tên một luật sư do vi phạm đạo đức nghề nghiệp

Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ, Lãnh đạo LĐLSVN; Báo cáo tổng kết công tác tài chính nhiệm kỳ I và phương hướng tài chính nhiệm kỳ II của LĐLSVN; Báo cáo tài chính về Dự án JPP, JICA; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư vào Dự thảo Điều lệ LĐLSVN và toàn văn Dự thảo Điều lệ LĐLSVN;

(LSVN) – Từ ngày 16 đến 18/10/2014, phiên thứ XII Hội đồng Luật sư toàn quốc đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Với sự tham dự của 83 đại biểu Hội đồng Luật sư toàn quốc, phiên họp đã tập trung thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong 3 ngày làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của 63 Đoàn luật sư và các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II. Cụ thể, những nội dung chính đã được các đại biểu xem xét, trao đổi, quyết định gồm: Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư vào Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ II của LĐLSVN và toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ II của LĐLSVN để trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ và Lãnh đạo LĐLSVN; Đề án nhân sự bầu Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ, Lãnh đạo LĐLSVN; Báo cáo tổng kết công tác tài chính nhiệm kỳ I và phương hướng tài chính nhiệm kỳ II của LĐLSVN; Báo cáo tài chính về Dự án JPP, JICA; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư vào Dự thảo Điều lệ LĐLSVN và toàn văn Dự thảo Điều lệ LĐLSVN; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư về Đề án nhân sự và Danh sách ứng cử viên dự kiến giới thiệu bầu vào Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II; đồng thời đã bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm và thông qua dự kiến danh sách ứng cử viên được giới thiệu bầu vào Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II, Ban Thường vụ, Lãnh đạo LĐLSVN nhiệm kỳ II. Tại cuộc họp này, Hội đồng Luật sư toàn quốc cũng đã xem xét thông qua dự thảo Nội quy, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo LĐLSVN để trình Đại hội; thông qua danh sách đại biểu tham dự và Chương trình Đại hội cũng như chuẩn bị công tác hậu cần và truyền thông cho Đại hội. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đã thông qua danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban giám sát, Ban kiểm phiếu và dự kiến Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến 02/12/2014 tại Thủ đô Hà Nội.
Cũng tại phiên họp này, các đại biểu đã nghe báo cáo, thảo luận về công tác xử lý kỷ luật và biểu quyết nhất trí xóa tên một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP. Hà Nội do vi phạm nghiêm trọng Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.
img_5777
Ban Thường vụ LĐLSVN phiên họp thứ XXVI ngày 15/10/2014 dưới sự chủ trì của Luật sư Lê Thúc Anh

Trước đó, trong ngày 15/10/2014 cũng tại Hà Nội, Ban Thường vụ Liên đoàn đã tiến hành phiên họp thứ XXVI. Phiên họp đã nghe báo cáo, thảo luận và thông qua: Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư về Đề án nhân sự và danh sách ứng cử viên dự kiến giới thiệu bầu vào Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II; thông qua Danh sách đại biểu dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số công tác khác có liên quan để trình phiên họp thứ XII Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *